vien
Home » Tag Archives: tu van kim hoan

Tag Archives: tu van kim hoan

TƯ VẤN QUI HOẠCH MẶT BẰNG XÍ NGHIỆP NỮ TRANG

qui-hoach-mat-bang-xi-nghiep

Đối với những nhà sản xuất nữ trang có quy mô đến vài trăm thợ/công nhân trở lên thì diện tích nhà xưởng đã đủ lớn và cần thiết áp dụng một số kỹ thuật qui hoạch mặt bằng chuyên nghiệp để tránh khỏi những rắc rối về sau. Read More »

Ý THỨC DÂN TỘC TRONG NGHỀ KIM HOÀN (Phần 3)

Từ xa xưa, dân tộc ta luôn bị phong kiến phương Bắc đô hộ, xâm lược. Chúng ta bị cướp, bị buộc cống phẩm nhiều sản vật quý cho các Triều đại Trung Quốc. Trong đó, các công phẩm chủ yếu là các vật phẩm vàng, bạc từ nghề kim hoàn. Từ tiến trình lịch sử nghề Kim hoàn Việt ... Read More »

error: Content is protected !!