vien
Home » Tag Archives: Máy dập vàng khâu

Tag Archives: Máy dập vàng khâu

BẬN RỘN CUỐI NĂM

Từ trước tới nay, không chỉ có thói quen cất giữ vàng miếng, người dân còn cất giữ vàng khâu để làm của phòng thân. Việc sản xuất vàng khâu đơn giản, chỉ cần làm tay không đòi hỏi phải đầu tư khuôn dập và máy dập đắt tiền như sản xuất vàng miếng. Nhu cầu trong dân cất giữ ... Read More »

error: Content is protected !!