vien
Home » Các khóa học nghề kim hoàn

Các khóa học nghề kim hoàn

Content Protection by DMCA.com

DANH SÁCH LỚP HỌC

Học Nghề Kim Hoàn Thiện Chí gửi đến các bạn danh sách các lớp học nghề kim hoàn mà chúng tôi có thể phục vụ cho các học viên phát triển đến thành tài trong Nghề Kim Hoàn cũng như học nghề kim hoàn hiệu quả.

 

STT TÊN LỚP HỌC THỜI GIAN THÔNG TIN CHI TIẾT
1 Lớp trang sức có hột đá 3 tháng Xem
2 Lớp xi mạ 1/2 tháng Xem
3 Lớp phân kim 1/2 tháng Xem
4 Lớp khắc máy 2 tháng Xem
5 Lớp kinh doanh tiệm vàng và chủ tiệm cầm đồ 1 tháng Xem
6 Lớp phân biệt kim cương 1/2 tháng Xem
7 Lớp mài đá quý và đá bán quý 3 tháng Xem
8 Chương trình Dịch vụ Pháp Lý thành Lập Doanh nghiệp KD vàng và xin giấy phép Đủ điều kiện sản xuất vàng của Ngân hàng Nhà Nước   Xem

Trong trang này, chúng tôi đưa đến cho bạn các lớp trang sức có hột đá, Lớp xi mạ, Lớp phân kim, Lớp khắc máy, Lớp kinh doanh tiệm vàng và chủ tiệm cầm đồ, Lớp phân biệt kim cương, Lớp mài đá quý và đá bán quý, Chương trình Dịch vụ Pháp Lý thành Lập Doanh nghiệp KD vàng và xin giấy phép Đủ điều kiện sản xuất vàng của Ngân hàng Nhà Nước

Các bạn xem cụ thể nhé. 

Thân Trọng 

Nguyễn Chí Cường

 

error: Content is protected !!